رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
SourceCode (VB.NET) Simple Brute force Class
#1
Icon36 
SourceCode (VB.NET) Simple Brute force Class
کد:
Public Class cComboGenerator
Dim Positions() As Byte
Dim MaxLength As Integer = 10

Dim bCharSet() As Byte
Dim bCombo() As Byte

Public Sub New()
Dim CharSet As String = " abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890"
bCharSet = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(CharSet)

ReDim Positions(MaxLength)
ReDim bCombo(MaxLength)
End Sub

Function NextCombo(Optional Offset As Integer = 1) As String

If (Positions(MaxLength) + Offset) > bCharSet.Length - 1 Then
Positions(MaxLength) = (Positions(MaxLength) + Offset) Mod bCharSet.Length

For x = (MaxLength - 1) To 0 Step -1
If Positions(x) >= bCharSet.Length - 1 Then
Positions(x) = 1
Else
Positions(x) = Positions(x) + 1
Exit For
End If
Next

Else
Positions(MaxLength) = Positions(MaxLength) + Offset
End If

For x = 0 To MaxLength
bCombo(x) = bCharSet(Positions(x))
Next

Return System.Text.Encoding.Default.GetString(bCombo).Replace(vbNullChar, String.Empty).Trim 'Dirty Hack
End Function
End Class
------------=========تاپیک سوالات کاربران==========------------

http://forum.iranhack.com/thread-3197.html

------------========Hash-Cracking Requests========------------

http://forum.iranhack.com/thread-3204.html


ای چنگ ! مرا مشتری عشق قدیمی کردی
خوابم تو ربودی و پلک تو سنگین کردی
من در پی هر تار تو صد جان بدهم
ساز فرهاد شدی و قصد شیرین کردی
پاسخ }}
سپاس شده توسط:


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان